LCM Consultancy ondersteunt organisaties en individuen in hun conflictmanagement. Uitgangspunt daarbij is dat er naast een zorgvuldige juridische en zakelijke benadering oog is voor het menselijke aspect van een geschil of een klacht.

LCM Consultancy heeft onder meer ervaring met het opstellen van klachtenreglementen voor geschillen- en klachtencommissies, het instellen van klachten-/geschillencommissies, het ondersteunen van organisaties bij het implementeren van het klachten- en geschillenonderdeel van de Wkkgz en mediation bij conflicten.